top of page

Rollpanel

Rollpanel Tesisleri, Bursa Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, 11.000 m2 si kapalı olmak üzere, toplam 32.500 m2 alanda faaliyet göstermektedir. Rollpanel, yıllık 3.500.000 m2 kapasiteli, modern üretim teknolojileri ile donatılmış tesislerinde sandviç panel üretimi gerçekleştirmektedir.

 

Sandviç panel üretiminin yanı sıra, yapı-inşaat işlerinde gerekli olan aksesuarların ve panel formunda bükümlü üst mahyaların üretimi de Rollpanel tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Donanımlı ve yetkin insan kaynağı ile, müşteri

odaklı çalışma yöntemlerini benimseyen Rollpanel, paydaşlarıyla etik değerleri ve şeffaf iletişim kurmayı ön planda tutmaktadır. Rollpanel kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle yükselen mimari ve estetik talepleri karşılayacak, hızlı, estetik ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

 

Rollpanel; doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını, emisyonların izlenmesini ve etkin atık yönetimini sürdürülebilirlik anlayışının gerekliliği olarak görmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile üretim prosesinde çevre dostu n-pentan gazı kullanmaktadır.

MANİFESTOMUZ

EKİBİMİZ VE ÇALIŞMA FELSEFEMİZ

 

Şirket değerlerimize uygun DÜRÜST, GÜVENİLİR, İNSANA SAYGILI, ŞEFFAF, YAPICI, KATILIMCI, YENİLİKÇİ, AÇIK FİKİRLİ bir ekip ile çalışmak ve ekibimizin her üyesinin çalışırken içinde, KEYİF – MUTLULUK – HUZUR BAŞARI ve PARÇASI OLMA duygularını hissedebilmesidir.

 

GÜVENLİK VE ÇEVRE

 

 • Güvenlik, Rollpanel’de tüm çalışanlarımızı firmanın en önemli varlığı olarak görüyoruz. Bu nedenle temel hedefimiz, her bir Rollpanel çalışanının evine ve ailesine sağlam ve sağlıklı olarak geri dönebilmesini güvence altına alabilmektir. Çalışanların güvenliği, motivasyonu ve morali onların işimizi bütünlüğü koruyacak şekilde yürütmesi ve tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunmasının güvence altına alınması için temel gerekliliktir. Bu her yönetici için zorunluluktur. Sıfır kaza Rollpanel çalışanları için tek kabul edilebilir hedeftir. Tüm koşullarda biz “Önce Güvenlik” yaklaşımını benimseyeceğiz.

 

 • Çevre, Çevremizi korumak, firmamızE faaliyetlerinden kaynaklanacak çevre kirliliğini önlemek ya da azaltmak, atıklarımızı minimize etmek ve sürekli İyileşme ve eğitim çalışmaları ile çevre ile ilgili bilinçlendirme, koruma, geliştirme çalışmalarını sürdürmek, tüm çalışanlarımız ile dünyadaki çevre ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak için benimsediğimiz, öncelikli sorumluluğumuzdur.


SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ

 

Sosyal Sorumluluk ile ilgili şirketimizin benimsediği aşağıdaki prensipler konusunda, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve uygulamada sürekliliğin sağlanması yönetim ekibimizin başlıca sorumluluklarındandır.

 

 • Sağlık ve Güvenlik, Tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve geçerli iş güvenliği ve sağlığı standartlarının üzerinde sektörde bu konuda iyi uygulama örneği olarak benimsenecek seviyede çalışma ortamı sağlıyoruz.

 • Çalışma Saatleri, Çalışma saatlerine ilişkin yasalara uyuyoruz

 • Ücretler, Çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarını belirlerken, refah ve mutluluklarını sağlayacak koşulların oluşmasına öncelik veriyor, piyasa koşullarını göz önüne alıyor, çalışma yasaları ve toplu iş sözleşmesi şartlarına uygun koşullar sağlıyoruz

 • Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi İmzalama Özgürlüğü, Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi imzalama hakkını onaylıyor ve saygı duyuyoruz. Seçilen temsilcileri ile yapıcı işbirliği içinde oluyoruz.

 • Çocuk İşçiler, Resmi kurumlar tarafından onaylanan eğitim ve çıraklık programları haricinde, 16 yaşından küçük işçileri çalıştırmıyor, kesinlikle çocuk işçi istihdam etmiyor, geçici faaliyet amaçlı sahamıza giren iş ortaklarımızın da ilgili kurala uymalarını sağlıyoruz

 • Zorla İşçi Çalıştırma, Zorla işçi çalıştırmıyoruz. Fiziksel şiddet yada eziyete dayalı disiplin önlemlerine kesinlikle izin vermiyoruz

 • Taciz ve Ayrımcılık, Çalışanlarımız arasında ırk, dil, din, renk, inanç, cinsiyet, yaş, etnik yada ulusal köken gibi konularda ayrımcılığa kesinlikle izin vermiyoruz

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Tüm ürün, süreç ve hizmetlerimizde en yüksek kalite standartlarına ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak ve müşteri beklentilerini aşmak,

 • Çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak suretiyle güvenil bir çalışma ortamı yaratarak iş sürekliliğini sağlamak,

 • Sürekli iyileştirme mantığı ile gelişmek ve Tedarikçilerimizi geliştirmek,

 • Tasarım yeteneğimizle, müşterilerimize özel çözümler üretmek ve sektörde fark yaratmaktır.

 

ÇEVRE, İSG & SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ


Ana Politikamız; Tüm paydaşlarımızla,

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Taahhüdü'ne,

 • Tüm yasal yükümlülüklere,

 • Kamuoyuna deklare ettiğimiz manifestoda tanımlı politikalarımıza uyarak,

Çevre, Sağlık, Güvenlik, Sosyal Sorumluluk konularında sürekli iyileştirme hedefi ile sektörde ve ülkede öncü, yönlendirici bir model işletme olmak, bunun ötesinde her bir çalışanımızın bu politikaları yaygınlaştırmak ve etrafına bulaştırmak için bir aktivist olarak hareket etmesini sağlamaktır.

bottom of page